การได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน 

รู้หรือไม่ว่าต้องทำสิ่งใด? หากคุณได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน คุณควรได้รับสิทธิอะไรบ้าง? คุณจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ การบาดเจ็บจากการทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ มีพนักงานน้อยคนมากที่จะรู้ว่าพวกเราสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้าง และต้องทำอย่างไรในสถานการณ์นี้และมีบ่อยครั้งที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท พยายามให้คุณเซ็นยอมรับในเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างฝ่ายเดียว ในกรณีแบบนี้ หากคุณเป็นสมาชิกกับ TLP คุณจะสามารถโทรหาทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายแรงงานของเราได้ทันที เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณควรได้รับ และหากเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นกับคุณ ก็สามารถมั่นใจได้ว่า TLP พร้อมที่จะตอบคำถาม และช่วยแนะนำขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างสูงสุด