ทำไมถึงเลือก TLP?

ด้วยเครือข่ายทนายความที่มีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกว่า 200 คนทั่วประเทศไทย ในทุกจังหวัด เราสามารถช่วยเหลือคุณในด้านกฎหมายและกรณีจำเป็นเกี่ยวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างทั่วถึง

รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเราอย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้ซึ่งสามารถคลี่คลายปัญหาของคุณได้อย่างทันใจโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อท่านต้องการคำปรึกษาอย่างเร่งด่วนในเหตุฉุกเฉิน หรือคำชี้แนะในกรณีทางกฎหมาย และคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายเดือนที่ไม่สูงจนเกินไป

TLP จะแจ้งคุณให้ทราบในทุกๆ เดือนเกี่ยวกับข้อมูลทางกฎหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย คำชี้แนะในการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายนั้นๆ โปรโมชั่นและสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และข้อมูลอื่นๆ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ความสบายใจของคุณและครอบครัว เพียงแค่ติดต่อผู้เชียวชาญของเราและเราจะช่วยเหลือและดูแลคุณในเหตุจำเป็นทางกฎหมายใดๆ ทั้งปวง