ปัญหาการขอวีซ่าและการเข้าเมือง

ปัจจุบันมีการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศมากขึ้น และนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนต้องตระหนักว่าทุกประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและการขอวีซ่าที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับคนทั่วไป ทำให้เกิดคำถามต่าง ๆ มากมายขึ้นมาและไม่ว่าคำถามนั้นคืออะไร หากคุณเป็นสมาชิกของ TLP คุณจะสามารถโทรสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันทีในทุกครั้งที่ต้องการ ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างเดินทางหรือหลังจากเดินทางเรียบร้อยแล้วก็ตาม