วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสรรค์บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับประชาชนคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย รวมไปถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย บริการของเราจะช่วยบุคคลเหล่านั้นในการรับมือกับปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ ด้านกฎหมาย ทั้งรูปแบบการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และการแก้ไขอย่างถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว


TLP ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อกับทนายผู้มีประสบการณ์ได้ทันท่วงที เรายินดีตอบคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย และให้บริการในราคาไม่แพงหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย และในกรณีที่มีความจำเป็น เราจะส่งต่อเรื่องราวของคุณให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ดูแลต่อในอัตราค่าบริการที่คุณสามารถรับมือได้

พันธกิจ

พันธกิจสำคัญของเรา คือ การให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าถึงบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อคลายข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ไม่ว่าคำถามนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องร้ายแรงเกินรับมือ ทนายมืออาชีพของเรายินดีที่จะช่วยมอบความรู้เรื่องกฎหมายแก่คุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป


การขอรับคำปรึกษากับทนายที่มีประสบการณ์นั้น ถือเป็นก้าวแรกที่จะเรียกความรู้สึกสบายใจ ความรู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัย และได้สวัสดิภาพของคุณกลับคืนมา ซึ่งในหลายครั้งคุณอาจสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองผ่านคำแนะนำนั้น และแม้ว่าจะแก้ไขไม่ได้ เราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่พร้อมให้คำแนะนำนั้นเพิ่มเติม


และไม่ว่าจะเป็นเช่นไร เป้าหมายสูงสุดของเรา ก็คือการช่วยเหลือสมาชิกของเราในการรับมือและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายในทุกมิติ