จุดเด่นของแผนปรึกษาสำหรับธุรกิจ

✔️ การปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายธุรกิจทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัด แม้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนสมัครสมาชิกก็ตาม

✔️ ️การปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนและการรายงานทางธุรกิจได้ไม่จำกัด

✔️ ️การปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายแรงงานของประเทศไทยได้ไม่จำกัด

✔️ ️การโทรศัพท์เพื่อเจราจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจได้ไม่จำกัด

✔️ ️การโทรศัพท์หรือออกจดหมายที่มีหัวกระดาษของทนายความ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

✔️ ตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และเอกสารต่างๆ

✔️ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

✔️ การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (สูงสุด 5 ฉบับต่อเดือน)

✔️ แผนเดียวครอบคลุมทั้งธุรกิจ สามารถยกเลิกแผนได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุอะไร


ทันทีที่สมัครสมาชิก คุณจะสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลและรับความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดา ดูรายละเอียดแผน

ความถี่ในการชำระเงิน
MONTHLY QUARTERLY ANNUALLY


Odoo • Text and Image


Top Areas of Law Covered by Your Business Legal Plan

ปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

การเซ็นสัญญา

การติดต่อธุรกิจ

ปัญหาหนี้สินและการเงิน

บาดเจ็บจากการทำงาน

Follow steps below

Sign in

Click to Sign in

Pay

Payment online

Service

Call for Legal Help