Services @th

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

การตัดสินใจซื้อ-ขายบ้านและคอนโดมิเนียมถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญต่อชีวิตมาก ในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การครอบครองพื้นที่และทรัพย์สินจากการซื้อ-ขาย คุณควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนหรือข้อตกลงซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ทนายความและตัวแทนทางอสังหาริมทรัพย์คือตัวช่วยที่สำคัญที่สุดของคุณ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่คุณควรได้รับ TLP ยินดีให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้คณได้มั่นใจและเข้าใจถึงข้อตกลงในเอกสารอย่างแน่ชัดก่อนยินยอมคือ 2 สิ่งที่เราจะให้การสนับสนุนแก่คุณเป็นหลัก

สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ของไทย การได้รับการรับรองและคุ้มครองทางทรัพย์สินและที่ดินถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก กรณีดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจำเป็นให้คุณมีทนายความผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนอย่างถูกต้องและชี้แจงถึงเนื้อหาของเอกสารต่างๆเช่น เอกสารซื้อ-ขาย กรรมสิทธิ์ครอบครอง โฉนดที่ดินหรือภาษีการโอนทรัพย์สิน