““ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม! โครงการคุ้มครองสมาชิกภาพตามกฎหมายไทย ฉันเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ค่าบริการรายเดือนเพียงเล็กน้อยนั้นคุ้มค่าที่ฉันจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ฉันแน่ใจว่านี่จะเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ””