การทำสัญญา 

ในจินตนาการของเรา ทุกครั้งที่มีการตกลงทำสัญญาระหว่างสองฝ่าย เรามักจะเชื่อใจและมั่นใจว่า คู่สัญญาต้องซื่อสัตย์และเป็นคนดี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป สัญญาต่าง ๆ อาจจะมีเงื่อนไขแปลก ๆ ซ่อนเร้นอยู่ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อความของข้อกฎหมายที่เข้าใจยาก และมันมักจะมีจำนวนมากเสมอในสัญญา ผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมาย อาจจะถูกเอาเปรียบได้ง่าย ๆ ในกรณีแบบนี้ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาระหว่างบุคคลหรือภาคธุรกิจก็ตาม ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากคุณได้นำมาปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายเสียก่อน และหลังจากที่ได้ตกลงเซ็นสัญญาไปแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของคุณเอง ก็ต้องสอบถามไปยังที่ปรึกษากฎหมายทันที ดังนั้นหากคุณเป็นสมาชิกกับ TLP จะสามารถโทรหาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทุกเวลา ทั้งก่อนทำสัญญาและหลังทำสัญญาไปแล้ว