Services @th

บริการด้านกฎหมาย

ด้วยเครือข่ายทนายความของ TLP กว่า 200 คนทั่วประเทศไทย เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ครอบครัวของคุณและธุรกิจของคุณ ในกรณีทางกฎหมายได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นกรณีจำเป็นทางกฎหมายครอบครัวเช่น การหย่าร้างหรือการรับเลี้ยงบุตร กรณีจำเป็นทางกฎหมายธุรกิจเช่น กรรมสิทธิ์และกฎหมายแรงงาน หรือกรณีทางกฎหมายหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง และเหตุจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบาดเจ็บของคุณ ทั้งหมดนี้เราจะให้คำปรึกษาและคำชี้แนะฟรี เกี่ยวกับช่องทางการแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อคุณโทรติดต่อกับเรา การให้คำปรึกษาอย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือการตรวจตราเอกสารจากเราจะช่วยให้คำตอบในทุกข้อสงสัยทางกฎหมายแก่คุณและชี้แนะทางเลือกสำหรับสถานการณ์นั้นๆ และช่วยให้คุณตัดสินใจในทางเลือกที่เป็นธรรมได้อย่างมั่นใจ คุณจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดนี้เพียงแค่คุณเป็นสมาชิกของ TLP