Services @th

วีซ่าและกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการมาหางาน เกษียณและมาท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจและการดำเนินการของวีซ่าและกฎหมายและมาตราของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ คุณอาจเสียเวลาอันมีค่าหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนและยังคงมีโอกาสถูกปฏิเสธหลังจากรออนุมัติในบางครั้ง สำหรับชาวไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเมื่อต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราเพื่อปรึกษาทุกข้อสงสัย เรายินดีจะให้ความคำปรึกษาฟรีแก่คุณเสมอ

การทำวิซ่าและกระบวนการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองนั้นอาจดูเรียบง่ายแต่ก็อาจเป็นเรื่องที่ยากและและเป็นภาระอันใหญ่หลวงสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในขั้นตอนเหล่านั้น  TLP สามารถให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับการทำวีซ่าในทุกๆแขนง ไม่ว่า วีซ่าไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลียหรือภายในทวีปยุโรป บริการดังกล่าวจะรวมถึงการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น แล้วจึงยื่นเข้ารับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากนั้นเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าของเราสำหรับการเข้ารับสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและโอกาสสำเร็จยิ่งขึ้น