เดวิด แลม

ประธานองค์กร / หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

สุนทร ชวาลโชติวุฒิ

ผู้บริหาร / หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ปกเกศ ประทุมทอง


หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

เพรสตัน เบนเนต

ผู้บริหาร

จอห์น นัสบาห์ม

ผู้บริหาร